Likvärdigt föräldraskap – föreläsning

Den 12 februari kl. 19.00 – 20.00 föreläser jag om likvärdigt föräldraskap i vår tid, utifrån Jesper Juuls böcker och relationistiska tänk, på Barnens eget bibliotek i Stenhamra, Färingsö.

Fri entré. Ingen föranmälan. Välkommen!

Likvärdigt föräldraskap betyder att man betraktar barnet som en människa vars känslor och tankar har lika mycket värde som de vuxnas.

Det kan verka självklart, eller hur? Men ändå är det inte ovanligt att barn avfärdas, bedöms eller nedvärderas på ett sätt som inte alls stämmer överens med en sådan grundsyn. Oftast sker det förstås omedvetet – och det är just därför det är värdefullt att i lugn och ro ägna föräldraskapet en stunds reflektion.

Det likvärdiga föräldraskapet är något vi som är föräldrar nu utvecklar och praktiserar, efter bästa förmåga och utifrån vårt eget intresse och behov. I min föreläsning på Stenhamras bibliotek kommer jag att ta upp både viktiga grundpelare och vanliga utmaningar för oss som vill uppfostra barn utifrån en likvärdig grundsyn.

Värt att notera är att likvärdigheten jag talar om inte innebär att barn ska bestämma lika mycket som föräldrarna, eller att barn ska ha lika mycket makt eller ansvar som de vuxna. Jag är av den åsikten att barn mår bäst av att föräldrarna utövar ett tydligt, personligt och empatiskt föräldraledarskap – där deras behov, känslor och gränser tas på allvar, liksom de vuxnas.

För föräldrar i Ekerö kommun som vill fördjupa sig i den här typen av föräldraskap kommer jag även att hålla en föräldragrupp fyra tisdagskvällar med start den 3 mars. Läs mer här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: