Rising in love heldagsworkshop

rising in love heldag (2)

  • På Musikens Hus, Göteborg, lördag 2 mars kl. 10 – 16, sedan avslutas dagen med kundalini meditation, klar kl. 17.15. 
  • I Rummet, Nytorget 4, Stockholm, lördag 2 februari och 23 mars kl. 10 – 16, med avslutande kundalini meditation, klar. 17.15. 
  • På Fridhem, Stjärnsund, Dalarna, lördag 16 mars kl. 10 – 16 med avslutande kundalini klar 17.15. 

Med systemiska konstellationer, utforskande samtal, meditation, rörelse m.m. undersöker vi vad som ger autentisk kraft och tillfredsställelse och vad som står i vägen för den. Vi tränar oss på att hitta inre förankring, medveten närvaro och medkänsla för såväl oss själva som för andra.

Man kan använda konstellationsuppställning för att undersöka alla möjliga typer av frågor och problem, t.ex. ang. hälsa, relationer, pengar och karriär.

Konstellationsledaren arbetar med en person i taget som börjar med att definiera det som hen vill undersöka. Sedan ställer man upp representanter för relevanta personer eller aspekter (dessa utses bland deltagarna i gruppen) och observerar dynamiken mellan dem. De vägleds av det som metodens grundare Hellinger kallar “the knowing field”. Konstellationsledaren kan sedan utifrån sin observation och kunskap komma med vägledning för att stödja utvecklingen mot läkning, större medvetenhet och kärlek.

Det här är ett tillfälle att få uppleva metoden i ett meditativt och kärleksfullt rum tillsammans med Candra Karlholm. Eftersom många av oss bär på liknande historier är det ofta givande för alla att ta del av en konstellation, vare sig man är klient, representant eller åskådare. Du är välkommen till den här dagen i vilken som helst, eller samtliga av de rollerna och du behöver inte ha tidigare erfarenhet av metoden. Priset för workshopen är 695 kr/tillfälle som betalas vid bokning (utom i Stjärnsund där priset är 990 kr inkl. frukost, lunch, middag samt fika.) Antalet platser är begränsat.

Info och anmälan per mejl eller sms till Candra: 0702-311015 candra@spreadtheword.nu. Mejla också om du vill få info om kommande workshops!

Candra Karlholm har utbildats av Svagito Liebermeister som kombinerar metoden med traumahealing och Oshos aktiva meditationer.

“Falling in love you remain a child; rising in love you mature. By and by love becomes not a relationship, it becomes a state of your being… Not that you are in love – now you are love.” Osho

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: