Counceling / samtal

Vill du hitta svar, klarhet och vägar framåt? Vill du lösa ett problem? Då behöver du kanske byta nivå, inta andra perspektiv och ställa dig relevanta frågor. Det kan jag bidra med!

Någon som lyssnar med medveten närvaro och intresse utan att döma, ställer klargörande frågor och håller en enkel men tydlig struktur för samtalet kan hjälpa en att nå viktig insikt och få klarhet i hur man vill gå vidare i en specifik situation.

Välkommen att kontakta mig för att boka ett gratis introduktionssamtal via Skype, då du kan få berätta om dina önskemål och behov utan vidare förpliktelser.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s