Candra Karlholm Flow Summit

Flow Summit 2020

Tack för Flow Summit!

3 – 7 juni 2020 sändes Flow Summit som var ett gratis online event med 27 talare, varav många är mycket välkända inom andlig och personlig utveckling. Exempelvis medverkade Dalai lama, Byron Katie, Deva Premal & Miten, Anita Moorjani, Joe Dispenza, Neale Donald Walsh och många fler. Ett fåtal skandinaver var också med, däribland Kay Pollak, Micke Gunnarsson, Mikael Karlholm och jag. 

Responsen på min presentation av de nio attityderna i mindfulness var mycket värmande och positiv. Jag kommer att göra delar av materialet tillgängligt här så småningom och håller nu på att sätta ihop en e-kurs för dig som vill dyka djupare in i utforskandet av attityderna med min vägledning. Om du anmäler dig till mitt nyhetsbrev så får du all info så fort den släpps!