Hitta din kraft och glädje!
Hitta din kraft och glädje
Välkommen till en heldag för dig på härliga Tofta Retreat, 30 min från centrala Göteborg!

Heldagsretreat 1 maj 2022 på Tofta Retreat

? Känner du att det är svårt att hinna med dig själv och ta hand om dig på ett lite djupare plan än bara det mest vardagliga? 

? Vill du hitta vägar till autentisk livskraft och glädje?

? Vill du uppleva att du kan vara och bidra i världen utifrån den du verkligen är? 

Ofta är mycket av vår kraft och energi fokuserad på vad andra vill, tycker, tänker och behöver. Vi har kanske inte så mycket träning i att känna och uttrycka våra egna behov, och det kanske känns skrämmande och riskfyllt att exponera dem. Men mycket av osäkerheten har inte med nuet utan med det förflutna att göra.

Nu, som vuxna, kan vi ge oss själva tillåtelse att utforska hur vi kan vara de vi är och bidra i världen mer utifrån vår genuina längtan och personlighet ? bortom rädsla och tvivel. Det är en resa som kan vara givande på så många sätt ? kanske rentav ett livslångt äventyr! 

Välkommen till en heldagsretreat som skapats för att ge dig en djupare erfarenhet av medveten, accepterande närvaro med dig själv, tillsammans med andra.

En dag då du genom meditation, utforskande samtal, naturskön vandring, rörelse och avslappning kan landa mer i din kropp, i ditt hjärta och i ditt naturliga varande, och utveckla din förmåga att behålla din inre förankring också i mötet med omvärlden!

Bokning och frågorinfo@toftaretreat.se eller 0303-22 54 90. Anmäl dig genom att mejla namn och mobilnummer till info@toftaretreat.se!

Pris 1850 kr. Vi startar kl. 10.00 och håller på till kl. 20.00, med ett väl avvägt program som avrundas med avslappning och stillhet. Välkommen till en närande och upplyftande dag för dig!

Arrangör: Camilla på Tofta Retreat.

Mer
aktuellt