Konstellationsdag i Stockholm
Familjekonstellationer i Stockholm
Välkommen till en familjekonstellationsworkshop i Stockholm den 13 maj.

Välkommen till en dag på härliga Mamita Sthlm då vi använder meditation och systemiskt konstellationsarbete för personlig utveckling!

Att delta i eller vid en familjekonstellationsuppställning kan hjälpa oss att klargöra vad som driver oss och vad som hindrar oss på olika sätt i livet. Det är ett sätt att komma i kontakt med djupare sanningar om en situation, om våra liv, om våra relationer. På så vis kan problem finna sin lösning och det som upplevdes som svårt kan bli lättare att bära.

Datum: lördag 13 maj 2023.

Lokal: Mamita Sthlm, Vikingagatan 29, Stockholm.

Tid: 10.00 – 16.30 med paus för lunch. Ta med egen och värm eller gå ut på något matställe i närheten.

Priset 1100 kr inkluderar te och frukt. (För företag tillkommer 25 % moms.)

ANTAL PLATSER ÄR BEGRÄNSAT i denna lokal och BOKNING OBLIGATORISK! Anmäl dig direkt till Candra: candra@candrakarlholm.com. Din plats är bokad när betalning också mottagits, t.ex. via Swish.

Läs mer om familjekonstellationsarbete och se kort film här.

Mer
aktuellt