Omdömen

dreamstime_m_14697891

“Väldigt inspirerande och tänkvärt. Jag fick många nya infallsvinklar och konkreta råd för mitt föräldraskap. Vill ha mer! Känns väldigt i tiden…många borde få tillfälle att höra dig Candra!” Rosmarie

“Vi var på Candras kurs “Living it for parents” i somras och det stärkte oss verkligen i oss själva och som föräldrar. Det öppnade för nya förhållningssätt – nu ser vi varje ögonblick med vår dotter som en möjlighet till utveckling och kärleksfullt möte, istället för en strävan efter att vara “duktiga föräldrar”. Vi fann att genom att vara oss själva och vara sanna med våra känslor ger vi den bästa gåvan till vårt barn. Då får hon relatera till verkliga personer och inte superpedagoger som bara “säger rätt saker” – och det gör henne trygg.
Under kursen fick vi deltagare tid att reflektera och möta oss själva som föräldrar och fundera på vilka värderingar som vi vill ska vara levande i våra familjer. Vi fick även praktiska redskap för att hantera situationer med våra barn på ett medvetet sätt. Candra ledde gruppen på ett öppet och ödmjukt sätt och gav plats åt alla deltagare. Vi kan verkligen rekommendera att gå en kurs med Candra!” Anna-Maria Ahlgren och Niklas Strandqvist 

“Candra kommer med klarhet och värme och är verkligen förankrad i det hon förmedlar, det märks att hon brinner för detta” medarbetare på Stjärnflocka förskola

“Candra känns väldigt erfaren och professionell, hon ger utrymme till deltagarnas reflektion och ställer rätt frågor” medarbetare på Stjärnflocka förskola