Systemiska konstellationer

Copyright: Ängsbacka Kursgård Photocred till Siri Cecilia Löf.

Systemiskt konstellationsarbete (familjekonstellationer) är ett sätt att klargöra vad som driver oss och vad som hindrar oss i livet. Det är ett sätt att komma i kontakt med djupare sanningar om en situation, om våra liv, om våra relationer. På så vis kan problem finna sin lösning och det som upplevdes som svårt kan bli lättare att bära. 

Ledaren arbetar med en person i taget som börjar med att definiera det som hen vill undersöka. Det kan t.ex. röra sig om problem i nära relationer, arbete, sjukdomar osv. Man ställer upp representanter för relevanta personer (dessa utses bland deltagarna i gruppen) och observerar dynamiken mellan dem. De vägleds av det som metodens grundare Hellinger kallar “the knowing field”. Konstellationsledaren kan sedan utifrån observation och kunskap komma med vägledning för att stödja utvecklingen mot läkning, större medvetenhet och kärlek. 

Jag har utbildats av Svagito Liebermeister som kombinerar metoden med traumahealing (somatic experiencing) och Oshos aktiva meditationer.

Se Svagito berätta om metoden här:

Jag erbjuder detta arbete i grupp, endagsworkshops, och i individuella sessioner. 

Kommande workshops:

  • Rising in Love: två prova på kvällar och tre lördagar under hösten 2018. Föranmälan krävs. Antalet platser är begränsat.
  • Kurs i kreativitet, skrivande och konstellationer i samarbete med Bob Hansson 17 – 19 aug.
  • Konstellationskvällar i Järna 12 sept, 2 okt och 7 nov kl. 18.30 – 21.00, på Arkitektkontoret, Mölnbov. 4. 275 kr. Föranmälan krävs. Antalet platser är begränsat.

Kontakta mig för mer info eller anmälan!