Här är jag – vem är du? Samtal om likvärdigt föräldraledarskap.


familjVälkommen till ett samtal med och för föräldrar på Gröna Oasen, Storgatan 9,
i Järna,  
den 22 mars kl. 15.00 – 17.30. 

  • Hur kan man som förälder på bästa sätt tackla vardagens små konflikter?
  • Vilken typ av föräldraledarskap är det jag vill praktisera?

Välkommen till ett samtal om vikten av ömsesidig lyhördhet och respekt för såväl barnets som den vuxnes personliga gränser. Lyckas vi med att värna om integriteten hjälper vi våra barn att växa upp till trygga och socialt kompetenta individer.

Välkommen till ett samtal med utrymme för dina frågor och funderingar!

Föreläsaren Candra Karlholm är dramapedagog, mindfulnessinstruktör och seminariehandledare utbildad av Familylab, (Jesper Juuls organisation för utbildning, undervisning och rådgivning) samt mamma till två barn. Hon brinner för att skapa utrymme för reflektion och utforskande, där vi i kontakt med oss själva kan medvetandegöra och återkoppla till våra grundläggande värderingar. Utifrån dessa kan vi hitta riktning och förhållningssätt som stämmer med de vi vill vara som föräldrar och medmänniskor.

Entré: 200 kr

I samarbete med ABF.

Anmälan:

Likvärdigt föräldraskap – föreläsning

Den 12 februari kl. 19.00 – 20.00 föreläser jag om likvärdigt föräldraskap i vår tid, utifrån Jesper Juuls böcker och relationistiska tänk, på Barnens eget bibliotek i Stenhamra, Färingsö.

Fri entré. Ingen föranmälan. Välkommen!

Likvärdigt föräldraskap betyder att man betraktar barnet som en människa vars känslor och tankar har lika mycket värde som de vuxnas.

Det kan verka självklart, eller hur? Men ändå är det inte ovanligt att barn avfärdas, bedöms eller nedvärderas på ett sätt som inte alls stämmer överens med en sådan grundsyn. Oftast sker det förstås omedvetet – och det är just därför det är värdefullt att i lugn och ro ägna föräldraskapet en stunds reflektion.

Det likvärdiga föräldraskapet är något vi som är föräldrar nu utvecklar och praktiserar, efter bästa förmåga och utifrån vårt eget intresse och behov. I min föreläsning på Stenhamras bibliotek kommer jag att ta upp både viktiga grundpelare och vanliga utmaningar för oss som vill uppfostra barn utifrån en likvärdig grundsyn.

Värt att notera är att likvärdigheten jag talar om inte innebär att barn ska bestämma lika mycket som föräldrarna, eller att barn ska ha lika mycket makt eller ansvar som de vuxna. Jag är av den åsikten att barn mår bäst av att föräldrarna utövar ett tydligt, personligt och empatiskt föräldraledarskap – där deras behov, känslor och gränser tas på allvar, liksom de vuxnas.

För föräldrar i Ekerö kommun som vill fördjupa sig i den här typen av föräldraskap kommer jag även att hålla en föräldragrupp fyra tisdagskvällar med start den 3 mars. Läs mer här.

“Här är jag! Vem är du?” – vaddå?

Jag kallar min blogg för “Här är jag! Vem är du?” för att de meningarna gestaltar en livssyn som jag sympatiserar med. Ett likvärdigt förhållningssätt, där vi alla är välkomna att finnas och där vi är fria att dela med oss av oss själva, av våra känslor, åsikter och tankar, om vi vill. Om det finns intresse finns grunden till möte.

Jag tycker att titeln antyder att det finns utrymme mellan oss, i positiv mening. När vi har lite distans till det vi upplever, exempelvis vad andra säger – kanske om oss! – så behöver vi inte känna att det är något som vi måste underkasta oss eller överbevisa. Vi kan istället se det som ren information; en annan person informerar oss om hur världen ser ut från deras synvinkel just nu. Det åskådningssättet kan hjälpa oss att vara mindre reaktiva och mer medvetna.

här är jag

Dessutom är “Här är jag! Vem är du? : om närvaro, respekt och gränser mellan vuxna och barn” titeln på en av Jesper Juuls böcker om föräldraskap, som jag tycker är läsvärd. Jesper Juul är författare, familjeterapeut och grundare av Family-Lab International, en organisation för utbildning, undervisning och rådgivning, vars seminariehandledarutbildning jag gått.

Läs gärna mer under För föräldrar.