Mindfulness

Mindfulness, medveten närvaro, praktiseras genom uppmärksamhet från ögonblick till ögonblick. blundar crSå enkelt. Och ändå kan det vara så svårt att vara här och nu med det vi upplever just i detta ögonblick. Arbetet. Disken. Lunchen. Barnen. Oftast är vi mentalt någon annan stans: i framtiden eller i det förflutna. Då kan vi lätt missa det som pågår här. Livet som vi kan uppleva det genom sinnena och kroppen. Mötet med oss själva och med världen. Nu – och nu, och…

Vårt sinne har en inneboende kapacitet till uthållig närvaro och fokus. Men precis som musklerna i kroppen kan det behövas träning för att stärka den förmågan. Mindfulness delas in i formell träning: meditation, kroppsscanning och lätt yoga, och informell träning: när vi tränar på att leva medvetet närvarande i livet. Forskning visar att det räcker med formell träning över en 8-veckorsperiod för att få varaktiga, mätbara resultat.

När vi tränar oss på att i meditation bevittna vår andning, eller förnimmelserna i kroppen, utan att ingripa och försöka styra tankarnas och upplevelsernas naturliga flöde, får vi plötsligt lite distans till det som pågår inom och runt omkring oss. Då styrs vi inte längre av omedvetna reaktioner och impulser utan får möjlighet att välja hur vi vill respondera – istället för att reagera utifrån gamla mönster. Vi får också större tolerans för sådant som vi upplever som obehagligt, vi lär oss att vara med det och ta emot också det och de lärdomar som det kan föra med sig i våra liv.

Vi är utrustade med allt vi behöver för att kunna möta det här ögonblicket – som är allt vi har och allt vi behöver möta. Det här andetaget…Och det här… Kan vi ta emot det med nyfikenhet? Utan att döma? Kan vi känna tillit, tacksamhet?

I mindfulness talar man om nio attityder. Förutom de fyra som jag nyss nämnt så är de: acceptans, tålamod, att släppa taget, icke-strävan och generositet. Man kan praktisera attityderna medvetet och utforska dem.

Jag har spelat in vägledda mindfulnessövningar för dig som vill utforska attityderna. Läs mer här.

 

%d bloggers like this: