Hem

– Vill du uppleva att du kan vara och bidra i världen utifrån den du verkligen är?

– Längtar du efter djupare kontakt med dig själv och andra?

– Vill du hitta vägar till autentisk livskraft och kreativitet?

copy-candra-wh-cr2.jpgJag erbjuder kurser, föreläsningar och individuella sessioner som är tillfällen för reflektion och utforskande, där du kan hitta dina inre resurser. Välkommen!

Självkännedom och medveten närvaro är värdefulla tillgångar i vår ofta hektiska tillvaro. Ju mer vi är i kontakt med våra behov och gränser och på ett tydligt och personligt sätt kan berätta om dem för vår omgivning, desto lättare blir det för andra – till exempel våra barn, vår partner, våra kollegor – att samspela med oss. Och för att kunna visa empati och uppleva glädje behöver vi kontakt med vårt inre och mod att kännas vid vår egen sårbarhet.

Det här är något som jag sedan många år utforskar och praktiserar i mitt eget liv. Jag har erfarit hur enskilda stunder av klarhet och insikt har påverkat hela min livssyn, så jag vet hur värdefullt det kan vara att vända uppmärksamheten inåt med öppenhet, lyhördhet och fokus. Jag vet också hur svårt det kan vara att skapa sådana stunder mitt bland allt som ska tas om hand om i vardagslivet! 

Därför erbjuder jag kurser, föreläsningar och individuella sessioner för alla som längtar efter större inre förankring, mitt i livets strida ström av krav och intryck. Tillfällen att stanna upp, reflektera, hitta klarhet och ny energi – både individuellt och tillsammans med andra.

 Välkommen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.