A Year to Grow

ÄNTLIGEN! Jag vet värdet och glädjen i att ha ett sammanhang för personlig utveckling, medveten närvaro och självledarskap. Där man får inspiration, frågor att utforska, och någon att göra det med. Att ha tillgång till ett sådant sammanhang utan att behöva resa, under ett helt år, med lysande guider för den inre resan – det […]