Föräldrasamtal och föreläsningar?

All families are unique. There is no manual, no general step-by-step solution on how to become "the perfect family".

Däremot uppstår det för de flesta av oss motsättningar och konflikter som faktiskt bottnar i samma grundvillkor. Där vi befinner oss idag är rollerna nämligen inte längre givna och det är upp till varje enskild familj att avgöra hur man vill samspela. En spännande, men inte alltid så enkel, utmaning.

Jag är seminariehandledare utbildad av Family Lab, författaren och familjeterapeuten Jesper Juuls internationella organisation för utbildning, undervisning och rådgivning. Jag vill bidra med perspektiv, kunskap, verktyg för föräldrar och pedagoger ? men framför allt vill jag stärka dem och ge dem tillförsikt i sin viktiga uppgift.

Kontakta mig gärna så berättar jag mer eller tar fram förslag för hur jag skulle kunna hjälpa dig/er!

Bokning & Förfrågningar

Grundris: 750kr

Moms tillkommer för företag.