Om konstellationer: intervju av Zoran

Zoran Todorovic från TNM gjorde nyligen en Instagram Live-intervju med mig. Det var härligt att dela med mig om konstellationsarbetet och möta Zoran!