Individuella sessioner​

Det här är en stund vikt åt utforskande, klargörande och bearbetning av den fråga eller det tema som känns angeläget för dig just nu.

Det kan handla om något du kämpar med i dig själv, i en nära relation eller när det gäller ditt arbete och självförverkligande.

Jag bidrar med stöd och guidning på din utvecklingsresa. Jag använder mig av metoder som familjekonstellation, zen way of counseling, The Work av Byron Katie och mindfulness m.m. Grunden är förstås dialog, närvaro och mänskligt möte.

Välkommen att kontakta mig för ett konstadsfritt samtal då du kan berätta något om din situation och vad du önskar hjälp med!

Bokning & Förfrågningar

Grundpris: 1100 kr

Moms tillkommer för företag.