Rising in Love familjekonstellationsdag
Välkommen till en heldagsworkshop med familjekonstellationsarbete och meditation i Göteborg, 25 februari.

Välkommen till en dag då vi använder meditation och systemiskt konstellationsarbete för personlig utveckling.

Att delta i eller vid en familjekonstellationsuppställning kan hjälpa oss att klargöra vad som driver oss och vad som hindrar oss på olika sätt i livet. Det är ett sätt att komma i kontakt med djupare sanningar om en situation, om våra liv, om våra relationer. På så vis kan problem finna sin lösning och det som upplevdes som svårt kan bli lättare att bära.

Lördag 25 februari.

Tid: 10.00 – 16.30 med paus för lunch. Ta med egen eller gå ut på något matställe i närheten.

Priset 695 kr inkluderar te och frukt.

ANTAL PLATSER ÄR BEGRÄNSAT OCH BOKNING OBLIGATORISK! Anmäl dig direkt till Candra: candra@candrakarlholm.com. Din plats är bokad när betalning också mottagits, t.ex. via Swish.

Kursdagen hålls på Mahalaya Center for Holistic Growth, Markenterivägen 1 i Kviberg, Göteborg.

Läs mer om familjekonstellationsarbete och se kort film här.

Mer
aktuellt