Konstellations-workshops?

Systemic constellation work (family constellation) is a way to clarify what drives us and what hinders us in life. It is a way of getting in touch with deeper truths about a situation, about our lives, about our relationships. In this way, problems can find their solution and what was perceived as difficult can become easier to bear. 

Såhär går en konstellationsuppställning på plats till:

Jag arbetar med en person i taget som börjar med att definiera det som hen vill undersöka. Det kan t.ex. röra sig om problem i nära relationer, arbete, sjukdomar osv. Vi ställer upp representanter för relevanta personer (dessa utses bland deltagarna i gruppen) och observerar dynamiken mellan dem. De rör sig utifrån de inre impulser de får till sig.

Jag bidrar sedan utifrån observation, erfarenhet och förnimmelse med input för att stödja utvecklingen mot läkning, större medvetenhet och kärlek. Det kan ske genom att jag påpekar vad jag ser, att jag ställer frågor till representanterna eller genom att jag ger dem meningar att säga som klargör och förlöser.

I mina kurser väljer jag på plats vilkas konstellationer vi ställer upp. Alla närvarande får tillfälle att lära sig av alla konstellationer oavsett om man är deltagare, representant, klient eller som jag, facilitator.

Inga förkunskaper krävs för att delta.

Undrar du något mer, välkommen att höra av dig! . 

It is also possible to use symbols and make a constellation without human representatives. A session like that can also be done online. Just get in contact if you are interested.

I have trained with Svagito Liebermeister, who combines the method with trauma healing (somatic experiencing) and Osho's active meditations, etc.

Coming courses:

HELDAGSWORKSHOP MAMITA STHLM 25 februari. Mejla candra@candrakarlholm för bokning.

HELDAGSWORKSHOP PÅ HIMLADAL, SEGLORA, 17 mars. Mejla welcome@himladal.se för bokning.

Bokning & Förfrågningar

Pris beror på var kursen hålls.

Moms tillkommer för företag.