Konstellations-workshops​

Systemiskt konstellationsarbete (familjekonstellationer) är ett sätt att klargöra vad som driver oss och vad som hindrar oss i livet. Det är ett sätt att komma i kontakt med djupare sanningar om en situation, om våra liv, om våra relationer. På så vis kan problem finna sin lösning och det som upplevdes som svårt kan bli lättare att bära. 

Hur går det till? Ledaren arbetar med en person i taget som börjar med att definiera det som hen vill undersöka. Det kan t.ex. röra sig om problem i nära relationer, arbete, sjukdomar osv. Man ställer upp representanter för relevanta personer (dessa utses bland deltagarna i gruppen) och observerar dynamiken mellan dem. De vägleds av det som metodens grundare Hellinger kallar “det vetande fältet”.

Konstellationsledaren kan sedan utifrån sin observation och kunskap stödja utvecklingen mot läkning, större medvetenhet och kärlek. 

Det är också möjligt att använda sig av symboler och göra en konstellationsuppställning utan mänskliga representanter. En sådan session går även att göra online. Jag berättar gärna mer om du är intresserad.

Jag har utbildats av Svagito Liebermeister som kombinerar metoden med traumahealing (somatic experiencing) och Oshos aktiva meditationer, m.m.

KOMMANDE KONSTELLATIONSKURSER:

HELDAG Rising in Love konstellationsdag , 15 oktober kl. 10 - 16.30 på Mahalaya Center for Holistic Growth, i Kviberg, Göteborg. Anmälan nedan. Du bokar din plats genom att ta kontakt och sedan betala in kursavgiften 695 kr till Candra.

Bokning & Förfrågningar

Grundpris: 795kr

Moms tillkommer för företag.